Consultancy

Werd voorheen op apparatuurtekeningen het netwerk getekend als een lijn waarop alle componenten zaten aangesloten,
steeds vaker gaat er achter deze “lijn” een wereld op zich schuil.

De functies die een netwerk moet vervullen hangen immers af van de hiërarchische plaats ervan in uw proces: Communicatie tussen PLC’s en I/O, óf SCADA- envisualisatie communicatie, óf als heterogeen netwerk dat alle data transporteert.

Elke toepassing kent zijn eigen uitgangspunten, mogelijkheden en beperkingen.
Soms volstaat het om simpelweg de juiste kenmerken te benoemen waaraan een industrieel netwerkcomponent moet voldoen, maar steeds vaker moeten vele onderwerpen benoemd en beoordeeld worden.

Samen met u wordt de omvang van de consultancy bepaald om te komen tot een netwerk advies(document) dat op uw vragen antwoord geeft en waarmee u, na implementatie van het netwerk, uw proces optimaal kun besturen of bedienen.
Invironet kan op elk gewenst niveau uw gesprekspartner zijn.

Invironet consultancy kan het volgende omvatten:
– Vertaling van het doel van het netwerk naar eisen voor het ontwerp,
– inventarisatie van omgevingsomstandigheden en gewenste bouwvormen,
– variantenkeuze voor aan te sluiten media types en de juiste transceivers daarvoor,
– Redundanties en het voorkomen van “single points of failure”,
– Adressering en protocollen,
– Security en access protection,
– Monitoring en management,
– Onderwerpen die voor u van belang zijn.

In het geval van WLAN-consultancy zijn aanvullende simulaties mogelijk om het verwachte gedrag van radiogolven te visualiseren.
Deze RF-simulaties worden in de vorm van “heat maps” gerapporteerd.

 

Tunnel_1500pxtiny_123rf41707873_ml