Kwaliteitsmetingen

Een procesinstallatie of infrastructuur bediening kan soms lange tijd dezelfde functies uitvoeren, maar door de snelle ontwikkeling in de automatisering zal het netwerk, dat alle automatiseringscomponenten verbindt, zich zelden voor dezelfde lange tijd in de uitgangssituatie bevinden. Vervanging van automatiseringscomponenten en PC’s leiden soms tot onverwachte verandering in gedrag of belasting van het netwerk. Om daar grip op te houden is het mogelijk op kritische punten in deze netwerken, de data te “meten” en te analyseren. Hierdoor kan inzicht in de communicatie verkregen worden en kunnen knelpunten blootgelegd worden.

In het geval van WLAN-metingen zijn aanvullende metingen mogelijk om te zien met welke kwaliteit de RF-signalen in de ether aanwezig zijn op de gebieden die voor uw procesbediening van belang zijn. Deze radiometingen op deze dekkingsgebieden worden in de vorm van “heat maps” gerapporteerd.

 

industrialsupport-1500pxtiny-123rf15501883_ml