Site Survey

Soms volstaat het om de consultancy te baseren op “papieren” onderzoek, maar het kan ook wenselijk zijn dat een adviesrapport ondersteund wordt door de waarnemingen van een onderzoek op locatie, een site survey.
Een industriële locatie waar een netwerk gerealiseerd is, of nog moet worden gerealiseerd, laat zich vaak moeilijk of omslachtig omschrijven. Voor zowel bekabelde netwerken, als voor wireless netwerken, zeggen foto’s vaak meer dan woorden.
Een site survey kan een onderdeel zijn van een consultancy traject, maar het kan ook een op zich zelf staande actie zijn, bedoeld om een momentopname te maken van de fysieke toestand van de netwerkapparatuur en antenne-installaties (bij WLAN), zodat preventief onderhoud gepland kan worden.
Bij een site survey hoort bij voorkeur altijd een “interview” met lokale beheerders of operators om de wensen en/of ervaringen van hen te horen.
Er kan gekozen worden voor een beknopte-, of een uitgebreidere rapportage, afhankelijk van de opdracht, het doel van het rapport en de omvang van de locatie. Dat laatste bepaalt ook de tijdsduur van de site survey.

In het geval van WLAN-site surveys zijn aanvullende metingen mogelijk om te zien welke signalen in de ether aanwezig zijn, zowel van het bestaande netwerk, als van naburige WLAN installaties die mogelijk goede afstemming vergen.

 

Containerterminal_1500pxtiny_123rf18886817_ml