Support

Een simpel netwerk met niet-configureerbare netwerkapparatuur kan al valkuilen hebben bij in bedrijf stelling en daardoor voor onverwacht gedrag zorgen. Maar in complexere netwerken, meestal uitgevoerd met configureerbare netwerkapparatuur, moet een groot aantal parameters geconfigureerd worden, wil het netwerk voldoen aan uw verwachtingen en een optimale communicatie verzorgen.
Invironet kan u ondersteunen bij een configuratieplan en /of ondersteuning bij de in bedrijfstelling van beide soorten netwerken, ook met betrekking tot de aan te sluiten apparatuur.

Voor complexe netwerken is vaak een Factory Acceptance Test (FAT) nodig, die uitgevoerd wordt bij de leverancier, gevolgd door een Site Acceptance Test (SAT) en /of een System Integration Test (SIT). Afhankelijk van uw rol in het project (Leverancier, S.I., eindgebruiker) kan Invironet u ondersteunen als uw vertegenwoordiger, of als neutrale waarnemer met kennis van zaken.
Samen met u wordt een testplan ontwikkeld dat alle configuratieparameters controleert op de juiste instelling, waardoor het netwerk voldoet aan uw eisen en verwachtingen.

Staalproductie_1500pxtiny_123rf4768627_ml